Návšteva v klube Montessori Český Tešín.19.3.2012

10.04.2012 18:02

Rozhodla som sa navštíviť v tento pondelok klub v Českom Tešíne, pretože mi pravidelne zasielajú rozvrh ich mesačných aktivít.
Funguje to u nich tak, že každý deň Montessori aktivít obohatia o nejaký program. Ten deň tam prebiehala tiež masáž detičiek s pani
Halinkou. Čo ma na tom zaujalo boli láskyplné dotyky detičiek, formou masáže a tomu som sa chcela veľmi priučiť.
Tak sme sa tam vybrali spolu s mojou priateľkou Margitkou zo Žiliny, ktorá prejavila tiež záujem vidieť ako vlastne taký klub funguje.
Nachádza sa v priestoroch ZŠ na Zelenej ulici a priestory sú financované mestom. Funguje už pár rokov.
Rodičia prišli s detičkami v hojnom počte asi 14 mamičiek. Niektoré mali so sebou i po dve detičky vo veku asi  2-4 roky.
Najskôr sme sa všetci pri elipse prostredníctvom Romanky,ktorá vedie tento klub, zoznámili s prvým jarným kvietkom, ktorý už kvitne.
Potom si deti voľne vyberali pomôcky, aktivity s ktorými sa chceli hrať. Medzičasom ukazovala Halinka na dieťati, ktoré sa dobrovoľne rozhodlo
 a už predtým masáže vyskúšalo mamičkám ako to funguje. V našom prípade to bol Damiánko Romankin syn.
Halinka masírovala a detičky chodili okolo a prizerali sa. Tie, ktoré sa potom rozhodli pre masáž samostatne a spontánne, masírovali ich mamičky.
Nie všetky prítomné detičky sa rozhodli pre masáž, ale aj tak tých ktoré sa slobodne rozhodli bolo dosť.
Deti si navidomoči užívali aktivity, ktoré si sami vybrali v prítomnosti ich mamičiek, alebo oteckov, ktorí boli pripravení poskytnúť ich milovaným ratolestiam
prípadnú pomoc.
Martinka pripravila malú svačinku pre deti, ktorá sa skladala z ovocia nakrájaného na kúsky a rôznych sušienok. Potom nastalo spoločné umývanie ručičiek
pred jedlom. Pomoc pri prestieraní stola, kde boli zapojené i deti a spravodlivé delenie svačinky každému rovnakým dielom. Po svačinke spoločné upratanie stola, umytie
rúk a riadu. Utretie riadu a uloženie na svoje miesto. Nakoniec vytretie podlahy do sucha. To vidíme na fotke robiť Damiánka s veľkou radosťou a precíznosťou.
Pozorovať všetko mi spôsobovalo obrovskú radosť. Pripadala som si ako v jednom úli, kde každý vedel, čo má a môže v rámci svojich schopností robiť.
Práca každého mala svoj význam, bola rešpektovaná a harmonicky zapadala do jedného celku.
Moja priateľka bola priam unesená keď pozorovala s akým nadšením umývajú dvojročné detičky riady a vykonávajú inú pracu, keď im je to dovolené a ich potreby sú
dospelými rešpektované.
Najkrajšie na tom bolo, že to nebol sen, ale skutočnosť, ktorú môžeme sami vytvoriť a žiť, ak začneme rozumieť tajomstvám detskej duše.
Odmenou za to nám budú šťastné tváre našich detí. Ten kto sa cíti dobre, nemá potrebu robiť zle. Naša budúcnosť zavisí od šťastia našich detí.
Potom sa ešte pokračovalo v aktivitách. Na záver sme sa stretli opäť pri elipse kde sa mamičky s deťmi mohli spolu opäť navzájom podeliť o svoje dojmy.
Tých pár krásnych spoločne prežitých chvíľ sme zakončili ponukou oravského doma upečeného chlebíka so soľou na znak spoločného priateľstva.
Ešte sme si zazvonili na zvončeku a šťastní sa rozišli do svojich domovov.
Ďakujem Vám drahí priatelia, že ste a ukazujete nám smer, ktorí určite znamená lepšiu budúcnosť a niekedy opäť do videnia.
Ľubica Janeková-Personová

V rámci našej vzájomnej spolupráce,získajú naši rodičia lepší prehľad o tom,až do akých oblastí našho života
zasahuje táto práca s deťmi podľa M.Montessori.  https://montessori-ceskytesin.cz/
Ja im pošlem potom tiež našu webovú stránku.
P.s. ešte posielam pár foto z klubu ako vyzerá pripravené prostredie.