Niečo "iné"...

16.05.2010 21:41

Ďakujem bývalej dvojitej tehuľke Danke za podnetné informácie pre budúce maminy, o alternatívach v starostlivosti o dieťatko: nosenie v šatke, ergonomických nosičoch, bezplienkovej metóde výchovy a iné. Teší ma, že mamičky nachádzajú cestu neplávať  v prúde, ale hladaľ cestu pre " inú" plavbu za úspechom. Sia

kúpacie vedierko www.vedomematerstvi.sk

šatky www.latkovky.sk

bezplienkova metóda www.mokosha.info

rodičia v plavbe proti prúdu www.altermater.sk

danielka77@zoznam.sk