Rodiny rodinám proti povodniam

06.07.2010 18:07

Rodiny rodinám proti povodniam - sprostredkovanie pomoci v rámci benefície „Pomôže celé Slovensko“

 

Slovensko v posledných týždňoch postihli rozsiahle záplavy.  V priebehu niekoľkých minút voda zmenila osudy ľudí. Zaplavila im domy, záhrady, zničila cesty, verejné budovy. Ľudia prišli o majetok, pre mnohých zastal čas. Odkázaní sú na cudziu nezištnú pomoc. Svoju budúcnosť musia postaviť na nových základoch.

 

„Konkrétnym rodinám - konkrétna pomoc“

 

Aj Únia materských centier ukazuje silu svojej siete vo chvíli, keď to rodiny s malými deťmi z povodňových oblastí najviac potrebujú. Konkrétnym rodinám pomáha formou organizovania materiálnej zbierky.

 

V spolupráci s organizátormi podujatia Krištáľové krídla zároveň podporuje finančnú zbierku, ktorá vyvrcholí benefičným večerom „Pomôže celé Slovensko“ odvysielaným na STV 1 dňa 17.júla 2010 po 20:00 hod.

 

Finančná zbierka

forma pomoci:

-          zaslanie SMS od 15. do 31.júla 2010 na DMS číslo 877 v tvare DMS(medzera)KONCERTPOVODNE

-          zaslanie finančnej čiastky do 31.augusta 2010 na účet 2765807454/0200

-          odovzdaním finančnej čiastky do prenosnej pokladne v deň konania sa koncertu (17. júla 2010).

 

Kontaktná osoba:

Miška Fedorová

koordinátor projektu

michaela.fedorova@materskecentra.sk

0907 74 64 63

Materiálna zbierka na báze dobrovoľníctva

ako môžete pomôcť i vy:

-          urobiť zoznam materiálnych vecí, ktoré chcete darovať a zaslať ho kontaktnej osobe

-          s ďalším postupom vás oboznámi kontaktná osoba  

Kontaktná osoba:

Katarína Králiková

koordinátor dobrovoľníkov

katka.kralikova@materskecentra.sk

0915 930 832

 

V mene rodín, postihnutých záplavami ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

 

 

Viac informácií:

www.materskecentra.sk

www.pomahaceleslovensko.zoznam.sk

facebook skupina Materske centra