FOTENIA - tehuľky, bábätká, rodinky...

06.06.2011 13:22

Od druhej polovice júna začínajú v Dupajde umelecké fotenia. Ukážku fotiek - kvality a štýlu môžete vidieť na

    www.fotosvetdeti.sk

    www.facebook.com/fotosvetdeti

Ohľadom bližších informácií sa hláste v Dupajde, tu, na FB - materské centrum Dupajda:)