UZNESENIE

 

 

 Uznesenie občianskeho združenia ZOEE.

 

 

/vypísané zo Zápisnice z Valného Zhromaždenia,

ktoré sa konalo dňa 19.8.2005 v Nižnej./

Aktualizácia: 10.12.2005.

 

 

 

Na základe hlasovania členiek materského centra DUPAJDA / vytvoreného občianskym združením ZOEE/ sú vymenované nasledujúce funkcie zastrešujúce jeho činnosť:

 

 

PREDSEDA /Štatutár OZ ZOEE a MC Dupajda/:

Eva Rakovanová

Adresa: Vansovej 754, Nižná, 027 43

Rodné číslo: 816024/7722.

 

PRVÝ PODPREDSEDA /Zástupca štatutára OZ ZOEE a MC Dupajda/:

Oľga Hučalová

Adresa:Vansovej 750, Nižná, 027 43

R.č.: 795716/7680.

 

DRUHÝ PODPREDSEDA:

Zuzana Nákačková

Šoltésovej 647, Nižná, 027 43

R.č.: 826224/7697.

 

ÚČTOVNÍČKA MC Dupajda:

Eva Stacherová

Ul. na Ostrvke 737, Nižná 027 43

R. č.: 835209/7699.

 

 

 

 

V Nižnej dňa 10.12.2005

Eva Rakovanová